LED осветление за фасади на образователни институции и културни центрове

Институциите на образованието и културата са жизненоважни за растежа и развитието на едно общество. Те съхраня...

Continue reading

Интегриране на фасадното осветление в архитектурната наследствена среда

Въведение: Трябва да се положат всички усилия за опазване на архитектурното ни наследство. Тези емблематични с...

Continue reading

LED осветление и фасадна безопасност: Профилактика на несъстоятелности

Въведение: В днешната жестока бизнес среда всяка компания непрекъснато се стреми да спечели предимство пред с...

Continue reading

Топлата и студената светлина в фасадното осветление: Ефекти и въздействие

Използването на светлина в дизайна на фасадата на сградата е основен елемент, който може да разкрие най-доброт...

Continue reading